RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Statut Občine Beltinci - dokument


Občina: BELTINCI
Publikacija: Uradno glasilo slovenskih občin (47/2019)
Organ sprejema: Občinski svet
Datum konca uporabe: 31.12.2019
Datum začetka veljavnosti: 03.11.2019
Razdelki: I OBČINSKA UREDITEV: I.1 Temeljni akti: I.1.1 Statut

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga


Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Sklep o določitvi cene programov predšolske vzgoje v javnem vzgojno varstvenem zavodu Vrtec Beltinci in o določitvi dodatnih ugodnosti za starše otrok z območja Občine Beltinci 28.12.2019
Občina: BELTINCI
 Odlok o ustanovitvi Javnega Zavoda za turizem, kulturo in šport Beltinci 14.03.2020
Občina: BELTINCI
 Odredba o izvajanju priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje v Občini Beltinci 02.04.2020
Občina: BELTINCI
 Odlok o rebalansu proračuna Občine Beltinci za leto 2020 18.04.2020
Občina: BELTINCI
 Soglasje k določitvi nove cene storitve Pomoč družini na domu in določitvi subvencioniranja cene te storitve v letu 2020 v Občini Beltinci 02.05.2020
Občina: BELTINCI
 Odlok o določitvi stroškov lokacijske preveritve in določitvi takse za obravnavanje zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora v Občini Beltinci 27.06.2020
Občina: BELTINCI
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem načrtu za stanovanjsko naselje v severovzhodnem delu Beltincev 04.07.2020
Občina: BELTINCI
 Zaključni račun proračuna Občine Beltinci za leto 2019 18.07.2020
Občina: BELTINCI
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu izvajanja gospodarske javne službe zbiranja in prevoza odpadkov na območju Občine Beltinci 10.10.2020
Občina: BELTINCI
 Odlok o rebalansu 2 proračuna Občine Beltinci za leto 2020 21.11.2020
Občina: BELTINCI
1  2  3  4  5  6 

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Statut Občine Beltinci
Občina: BELTINCI
Datum objave: 23.10.2009
Datum sprejema: 15.10.2009
Organ sprejema: Občinski svet

07.11.2009

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si