RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Odlok o predkupni pravici Občine Beltinci


Občina: BELTINCI
Publikacija: Uradno glasilo slovenskih občin (55/2021)
Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 13.11.2021
Razdelki: V NARAVA IN OKOLJE: V.3 Gospodarjenje z nepremičninami: V.3.1 Gospodarjenje z nepremičninami

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o urejanju prostora (ZUreP-2) - Državna podlaga

 Zakon o lokalni samoupravi (uradno prečiščeno besedilo) (ZLS-UPB2) - Državna podlaga

 Statut Občine Beltinci - Občinska podlaga
Občina: BELTINCI

02.11.2019

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Odlok o predkupni pravici Občine Beltinci na nepremičninah
Občina: BELTINCI
Datum objave: 08.07.2005
Datum sprejema: 2005-06-21 00:00:00
Organ sprejema: Občinski svet

09.07.2005

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si