RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v Občini Beltinci - dokument


Občina: BELTINCI
Publikacija: Uradno glasilo slovenskih občin (7/2022)
Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka uporabe: 01.01.2023
Datum začetka veljavnosti: 05.03.2022
Razdelki: III GOSPODARSKE DEJAVNOSTI: III.5 Komunalna dejavnost: III.5.4 Čiščenje in vzdrževanje javnih površin

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi (uradno prečiščeno besedilo) (ZLS-UPB2) - Državna podlaga

 Zakon o gospodarskih javnih službah - Državna podlaga

 Zakon o varstvu okolja (uradno prečiščeno besedilo) (ZVO-1-UPB1) - Državna podlaga

 Zakon o prekrških (uradno prečiščeno besedilo) (ZP-1-UPB8) - Državna podlaga

 Statut Občine Beltinci - Občinska podlaga
Občina: BELTINCI

03.11.2019
 Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Beltinci - Občinska podlaga
Občina: BELTINCI

23.06.2012

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v Občini Beltinci
Občina: BELTINCI
Datum objave: 26.04.2018
Datum sprejema: 12.4.2018
Organ sprejema: Občinski svet

11.05.2018

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si