RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Odlok o začasni ureditvi parkiranja in plačila parkirnine ter komunalne takse za uporabo javnih prometnih površin v Občini Gornji Grad


Občina: GORNJI GRAD
Publikacija: Uradno glasilo Zgornjesavinjskih občin (6/1996)
Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 23.07.1996
Razdelki: III GOSPODARSKE DEJAVNOSTI: III.4 Promet in zveze

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o varnosti cestnega prometa - Državna podlaga

 Zakon o cestah - Državna podlaga

 Zakon o prekrških - Državna podlaga

 Zakon o komunalnih taksah - Državna podlaga

 Statut Občine Gornji Grad - Občinska podlaga
Občina: GORNJI GRAD

03.06.1995

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si