RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Statut Mestne občine Novo mesto - dokument


Občina: NOVO MESTO
Publikacija: Dolenjski uradni list (33/2016)
Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka uporabe: 17.06.2016
Datum začetka veljavnosti: 17.06.2016
Razdelki: I OBČINSKA UREDITEV: I.1 Temeljni akti: I.1.1 Statut

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Spremembe in dopolnitve Statuta Mestne občine Novo mesto 06.10.2017
Občina: NOVO MESTO
 Spremembe in dopolnitve Statuta Mestne občine Novo mesto 09.05.2019
Občina: NOVO MESTO

Navezuje na

Naziv Velja od
 Statut Mestne občine Novo mesto (uradno prečiščeno besedilo) (UPB1) 24.04.2019
Občina: NOVO MESTO

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga

 Zakon o ukrepih za uravnoteženje javnih financ občin - Državna podlaga


Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Poslovnik Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto 28.04.2017
Občina: NOVO MESTO
 Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto 10.05.2018
Občina: NOVO MESTO
 Spremembe in dopolnitve Statuta Mestne občine Novo mesto 09.05.2019
Občina: NOVO MESTO
 Poslovnik o delu Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto 03.08.2016
Občina: NOVO MESTO
 Odlok o prioritetni uporabi energentov za ogrevanje na območju Mestne občine Novo mesto 30.03.2018
Občina: NOVO MESTO
 Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o pogojih in kriterijih ter postopku sprejema v vrtec 07.03.2017
Občina: NOVO MESTO
 Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o pogojih in kriterijih ter postopku sprejema otrok v vrtec 13.02.2018
Občina: NOVO MESTO
 Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o pogojih in kriterijih ter postopku sprejema v vrtec 28.01.2019
Občina: NOVO MESTO
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu za obrtno - industrijsko cono Livada 12.01.2017
Občina: NOVO MESTO
 Odredba o izvedbenih aktih k Odloku o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Novo mesto 14.12.2016
Občina: NOVO MESTO
1  2  3  4 

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Statut Mestne občine Novo mesto
Občina: NOVO MESTO
Datum objave: 25.01.2013
Datum sprejema: 20.12.2012
Organ sprejema: Občinski svet

09.02.2013

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si