RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Statut Mestne občine Novo mesto (uradno prečiščeno besedilo) (UPB1) - dokument


Občina: NOVO MESTO
Publikacija: Dolenjski uradni list (14/2019)
Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka uporabe: 24.04.2019
Datum začetka veljavnosti: 24.04.2019
Razdelki: I OBČINSKA UREDITEV: I.1 Temeljni akti: I.1.1 Statut

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Poslovnik Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto - Občinska podlaga
Občina: NOVO MESTO

28.04.2017

Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Pravilnik o centru za alternativno reševanje sporov pri Mestni občini Novo mesto 11.05.2023
Občina: NOVO MESTO
 Pravilnik o subvencioniranju socialno varstvene storitve socialnega servisa varovanja na daljavo v Mestni občini Novo mesto za leto 2023 17.05.2023
Občina: NOVO MESTO
 Sklep o financiranju političnih strank v Mestni občini Novo mesto za leto 2023 18.05.2023
Občina: NOVO MESTO
 Pravilnik o subvencioniranju socialno varstvene storitve socialnega servisa varovanja na daljavo v Mestni občini Novo mesto za leto 2023 25.02.2023
Občina: NOVO MESTO
 Dopolnitev Poslovnika o delu Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto 25.06.2020
Občina: NOVO MESTO
 Poslovnik o delu Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto 09.05.2023
Občina: NOVO MESTO
 Zaključni račun proračuna Mestne občine Novo mesto za leto 2022 20.04.2023
Občina: NOVO MESTO
 Sklep o potrjenih cenah oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske vode ter zbiranja in odvoza komunalnih in bioloških odpadkov v Mestni občini Novo mesto 20.04.2023
Občina: NOVO MESTO
 Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2023 01.06.2022
Občina: NOVO MESTO
 Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Novo mesto za leto 2023 25.04.2023
Občina: NOVO MESTO
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Uradno prečiščeno besedilo obsega

Naziv Velja od
 Statut Mestne občine Novo mesto 17.06.2016
Občina: NOVO MESTO
 Spremembe in dopolnitve Statuta Mestne občine Novo mesto 06.10.2017
Občina: NOVO MESTO
 Spremembe in dopolnitve Statuta Mestne občine Novo mesto 09.05.2019
Občina: NOVO MESTO

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si