RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Poslovnik Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto - dokument


Občina: NOVO MESTO
Publikacija: Dolenjski uradni list (8/2017)
Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 28.04.2017 Datum konca veljavnosti: 18.01.2024
Razdelki: I OBČINSKA UREDITEV: I.1 Temeljni akti: I.1.2 Poslovnik občinskega sveta

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto 10.05.2018
Občina: NOVO MESTO
 Poslovnik Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto 18.01.2024
Občina: NOVO MESTO

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Statut Mestne občine Novo mesto - Občinska podlaga
Občina: NOVO MESTO

17.06.2016

Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto 10.05.2018
Občina: NOVO MESTO
 Statut Mestne občine Novo mesto (uradno prečiščeno besedilo) (UPB1) 24.04.2019
Občina: NOVO MESTO
 Odlok o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Novo mesto (uradno prečiščeno besedilo - UPB 1) 07.06.2018
Občina: NOVO MESTO
 Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Ciciban Novo mesto (uradno prečiščeno besedilo - UPB1) 19.07.2018
Občina: NOVO MESTO
 Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih svetnikov Mestne občine Novo mesto 26.04.2018
Občina: NOVO MESTO
 Pravilnik o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih svetnikov Mestne občine Novo mesto (uradno prečiščeno besedilo - UPB1) 26.04.2018
Občina: NOVO MESTO

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Poslovnik Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto
Občina: NOVO MESTO
Datum objave: 21.06.2013
Datum sprejema: 30.5.2013
Organ sprejema: Občinski svet

06.07.2013

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si