RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Pravilnik o subvencioniranju socialno varstvene storitve socialnega servisa varovanja na daljavo v Mestni občini Novo mesto za leto 2023


Občina: NOVO MESTO
Publikacija: Dolenjski uradni list (16/2023)
Organ sprejema: Župan občine
Datum začetka uporabe: 17.05.2023
Datum začetka veljavnosti: 17.05.2023
Razdelki: IV NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI: IV.3 Zdravstvo in socialno varstvo: IV.3.3 Socialno – varstveni programi

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi (uradno prečiščeno besedilo) (ZLS-UPB2) - Državna podlaga

 Zakon o socialnem varstvu (uradno prečiščeno besedilo) (ZSV-UPB2) - Državna podlaga

 Statut Mestne občine Novo mesto (uradno prečiščeno besedilo) (UPB1) - Občinska podlaga
Občina: NOVO MESTO

24.04.2019

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Pravilnik o subvencioniranju socialno varstvene storitve socialnega servisa varovanja na daljavo v Mestni občini Novo mesto za leto 2023
Občina: NOVO MESTO
Datum objave: 24.02.2023
Datum sprejema:
Organ sprejema: Župan občine

25.02.2023

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si