RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Sklep o potrjenih cenah oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske vode ter zbiranja in odvoza komunalnih in bioloških odpadkov v Mestni občini Novo mesto


Občina: NOVO MESTO
Publikacija: Dolenjski uradni list (13/2023)
Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 20.04.2023
Razdelki: III GOSPODARSKE DEJAVNOSTI: III.1 Gospodarske javne službe III.1.1 Javna podjetja

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja - Državna podlaga

 Statut Mestne občine Novo mesto (uradno prečiščeno besedilo) (UPB1) - Občinska podlaga
Občina: NOVO MESTO

24.04.2019

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si