RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o pogojih in kriterijih ter postopku sprejema v vrtec


Občina: NOVO MESTO
Publikacija: Dolenjski uradni list (5/2017)
Organ sprejema: Nerazporejeno
Datum začetka veljavnosti: 07.03.2017 Datum konca veljavnosti: 01.03.2023
Razdelki: IV NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI: IV.1 Vzgoja, izobraževanje in šport: IV.1.1 Predšolska vzgoja

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o vrtcih (uradno prečiščeno besedilo) (ZVrt-UPB2) - Državna podlaga

 Statut Mestne občine Novo mesto - Občinska podlaga
Občina: NOVO MESTO

17.06.2016

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Pravilnik o pogojih in kriterijih ter postopku sprejema otrok v vrtec
Občina: NOVO MESTO
Datum objave: 31.03.2011
Datum sprejema:
Organ sprejema: Župan občine

01.04.2011
 Pravilnik o pogojih in kriterijih ter postopku sprejema otrok v vrtec
Občina: NOVO MESTO
Datum objave: 28.02.2023
Datum sprejema:
Organ sprejema: Župan občine

01.03.2023

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si