RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Statut Občine Selnica ob Dravi


Občina: SELNICA OB DRAVI
Publikacija: Medobčinski uradni vestnik Štajerske in Koroške regije (7/2003)
Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 07.05.2003 Datum konca veljavnosti: 13.07.2007
Razdelki: I OBČINSKA UREDITEV: I.1 Temeljni akti: I.1.1 Statut

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Statut Občine Selnica ob Dravi 13.07.2007
Občina: SELNICA OB DRAVI

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga

 Zakon o javnih financah - Državna podlaga

 Statut Občine Selnica ob Dravi - Občinska podlaga
Občina: SELNICA OB DRAVI

21.04.1999

Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Poslovnik občinskega sveta 06.08.2003
Občina: SELNICA OB DRAVI
 Odlok o proračunu občine Selnica ob Dravi za leto 2002 30.01.2002
Občina: SELNICA OB DRAVI
 Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v občini Selnica ob Dravi 11.07.2003
Občina: SELNICA OB DRAVI
 Sklep o digitalizaciji prostorskih sestavin planskih aktov občine Selnica ob Dravi 11.07.2003
Občina: SELNICA OB DRAVI
 Sklep o odpovedi občine Selnica ob Dravi do vknjižbe na premoženje upravičenca storitve pomoči na domu 06.08.2003
Občina: SELNICA OB DRAVI
 Odlok o ustanovitvi in pristojnosti vaških odborov občine Selnica ob Dravi 10.10.2003
Občina: SELNICA OB DRAVI
 Odlok o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda na območju občine Selnica ob Dravi 20.11.2003
Občina: SELNICA OB DRAVI
 Odlok o oskrbi s pitno vodo v občini Selnica ob Dravi 27.11.2003
Občina: SELNICA OB DRAVI
 Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini Selnica ob Dravi 27.11.2003
Občina: SELNICA OB DRAVI
 Sklep o javni razgrnitvi predloga strokovnih podlag za ureditev pokopališča v Selnici ob Dravi 03.11.2003
Občina: SELNICA OB DRAVI
1  2 

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Statut Občine Selnica ob Dravi
Občina: SELNICA OB DRAVI
Datum objave: 06.04.1999
Datum sprejema:
Organ sprejema: Občinski svet

21.04.1999
 Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Selnica ob Dravi
Občina: SELNICA OB DRAVI
Datum objave: 31.01.2001
Datum sprejema:
Organ sprejema: Občinski svet

15.02.2001

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si