RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2024 - dokument


Občina: NOVO MESTO
Publikacija: Dolenjski uradni list (18/2023)
Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka uporabe: 01.01.2024
Datum začetka veljavnosti: 13.06.2023
Razdelki: II JAVNE FINANCE: II.1 Proračun

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Novo mesto za leto 2024 27.04.2024
Občina: NOVO MESTO

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi (uradno prečiščeno besedilo) (ZLS-UPB2) - Državna podlaga

 Zakon o javnih financah (uradno prečiščeno besedilo) (ZJF-UPB4) - Državna podlaga

 Zakon o financiranju občin - Državna podlaga

 Zakon o finančni razbremenitvi občin (ZFRO) - Državna podlaga

 Statut Mestne občine Novo mesto (uradno prečiščeno besedilo) (UPB1) - Občinska podlaga
Občina: NOVO MESTO

24.04.2019

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si