RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Odlok o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Novo mesto - dokument


Občina: NOVO MESTO
Publikacija: Dolenjski uradni list (18/2020)
Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 03.11.2020
Razdelki: III GOSPODARSKE DEJAVNOSTI: III.4 Promet in zveze

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Novo mesto 06.01.2021
Občina: NOVO MESTO
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Novo mesto 23.07.2021
Občina: NOVO MESTO
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Novo mesto 31.03.2022
Občina: NOVO MESTO
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Novo mesto 14.03.2024
Občina: NOVO MESTO

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o cestah - Državna podlaga

 Zakon o pravilih cestnega prometa (uradno prečiščeno besedilo) (ZPrCP-UPB2) - Državna podlaga

 Zakon o prekrških (uradno prečiščeno besedilo) (ZP-1-UPB8) - Državna podlaga

 Statut Mestne občine Novo mesto (uradno prečiščeno besedilo) (UPB1) - Občinska podlaga
Občina: NOVO MESTO

24.04.2019

Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Odredba o izvedbenih aktih k Odloku o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Novo mesto 23.07.2021
Občina: NOVO MESTO

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si