RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju Občine Laško


Občina: LAŠKO
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (71/2023)
Datum sprejema: 21.6.2023 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 01.07.2023
Razdelki: VI OSTALO: VI.2 Ostalo

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o gospodarskih javnih službah - Državna podlaga

 Zakon o javno-zasebnem partnerstvu - Državna podlaga

 Statut Občine Laško (uradno prečiščeno besedilo – UPB1) - Občinska podlaga
Občina: LAŠKO

23.10.2015
 Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Laško - Občinska podlaga
Občina: LAŠKO

15.05.2008

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si