RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Odlok o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Mežica


Občina: MEŽICA
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (71/2023)
Datum sprejema: 21.6.2023 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 01.07.2023
Razdelki: IV NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI: IV.1 Vzgoja, izobraževanje in šport: IV.1.3 Šport in rekreacija

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o športu (ZŠpo-1) - Državna podlaga

 Resolucija o Nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2023 (ReNPŠ14–23) - Državna podlaga

 Statut Občine Mežica - Občinska podlaga
Občina: MEŽICA

11.11.2017

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Pravilnik o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Mežica
Občina: MEŽICA
Datum objave: 04.03.2016
Datum sprejema: 17.2.2016
Organ sprejema: Občinski svet

05.03.2016

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si