RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Odlok o opravljanju pokopališke in pogrebne dejavnosti, urejanju pokopališča ter pokopališkem redu na območju Občine Apače - dokument


Občina: APAČE
Publikacija: Lokalni časopis Prepih (23/2009)
Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 16.06.2009 Datum konca veljavnosti: 22.10.2022
Razdelki: III GOSPODARSKE DEJAVNOSTI: III.5 Komunalna dejavnost: III.5.5 Pokopališka in pogrebna služba

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Odlok o spremembi odloka o opravljanju pokopališke in pogrebne dejavnosti, urejanju pokopališča ter pokopališkem redu na območju Občine Apače 16.06.2011
Občina: APAČE
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o opravljanju pokopališke in pogrebne dejavnosti, urejanju pokopališč ter pokopališkem redu na območju Občine Apače 14.02.2015
Občina: APAČE
 Odlok o pokopališkem redu v Občini Apače 22.10.2022
Občina: APAČE

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč - Državna podlaga

 Zakon o prekrških (uradno prečiščeno besedilo) (ZP-1-UPB4) - Državna podlaga

 Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Apače - Občinska podlaga
Občina: APAČE

02.09.2008
 Statut občine Apače - Občinska podlaga
Občina: APAČE

02.03.2007

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si