RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Odlok o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda na območju občine Selnica ob Dravi


Občina: SELNICA OB DRAVI
Publikacija: Medobčinski uradni vestnik Štajerske in Koroške regije (25/2003)
Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 20.11.2003 Datum konca veljavnosti: 17.06.2014
Razdelki: III GOSPODARSKE DEJAVNOSTI: III.5 Komunalna dejavnost: III.5.3 Zbiranje, odstranjevanje, prevoz in predelava odpadkov

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Selnica ob Dravi 17.06.2014
Občina: SELNICA OB DRAVI

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o gospodarskih družbah - Državna podlaga

 Zakon o varstvu okolja - Državna podlaga

 Odlok o lokalnih gospodarskih službah v Občini Selnica ob Dravi - Občinska podlaga
Občina: SELNICA OB DRAVI

20.11.1999
 Statut Občine Selnica ob Dravi - Občinska podlaga
Občina: SELNICA OB DRAVI

07.05.2003

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si