RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Mežica


Občina: MEŽICA
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (106/2023)
Datum sprejema: 4.10.2023 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 28.10.2023
Razdelki: III GOSPODARSKE DEJAVNOSTI: III.1 Gospodarske javne službe III.1.1 Javna podjetja
III GOSPODARSKE DEJAVNOSTI: III.7 Ostalo

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi (uradno prečiščeno besedilo) (ZLS-UPB2) - Državna podlaga

 Zakon o gospodarskih javnih službah - Državna podlaga

 Statut Občine Mežica - Občinska podlaga
Občina: MEŽICA

11.11.2017

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Mežica
Občina: MEŽICA
Datum objave: 30.06.1997
Datum sprejema: 29.05.1997
Organ sprejema: Občinski svet

08.07.1997
 Odlok o načinu opravljanja izbirne lokalne gospodarske javne službe vzdrževanja javne razsvetljave, semaforjev ter druge cestne prometne svetlobne signalizacije in opreme na območju Občine Mežica
Občina: MEŽICA
Datum objave: 25.11.2011
Datum sprejema: 23.11.2011
Organ sprejema: Občinski svet

26.11.2011

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si