RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Statut Občine Črnomelj


Občina: ČRNOMELJ
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (87/1999)
Datum sprejema: 1999-09-28 00:00:00 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 12.11.1999 Datum konca veljavnosti: 05.11.2011
Razdelki: I OBČINSKA UREDITEV: I.1 Temeljni akti: I.1.1 Statut

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Spremembe in dopolnitve statuta Občine Črnomelj 26.07.2002
Občina: ČRNOMELJ
 Spremembe in dopolnitve statuta Občine Črnomelj 01.03.2001
Občina: ČRNOMELJ
 Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Črnomelj 04.08.2007
Občina: ČRNOMELJ
 Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Črnomelj 06.08.2008
Občina: ČRNOMELJ
 Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Črnomelj 26.11.2005
Občina: ČRNOMELJ
 Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Črnomelj 28.04.2010
Občina: ČRNOMELJ
 Statut Občine Črnomelj 05.11.2011
Občina: ČRNOMELJ

Navezuje na

Naziv Velja od
 Statut Občine Črnomelj (uradno prečiščeno besedilo) 12.04.2003
Občina: ČRNOMELJ

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga


Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Sklep o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka na območju Občine Črnomelj 12.02.2000
Občina: ČRNOMELJ
 Poslovnik Občinskega sveta občine Črnomelj 24.12.1999
Občina: ČRNOMELJ
 Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Črnomelj za leto 1999 24.12.1999
Občina: ČRNOMELJ
 Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o komunalnih taksah v Občini Črnomelj 07.01.2000
Občina: ČRNOMELJ
 Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda "Glasbena šola Črnomelj" 24.12.1999
Občina: ČRNOMELJ
 Sklep o začasnem financiranju proračunskih potreb Občine Črnomelj v letu 2000 31.12.1999
Občina: ČRNOMELJ
 Odlok o proračunu Občine Črnomelj za leto 2000 24.02.2000
Občina: ČRNOMELJ
 Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o taksah za priključitev na javno vodovodno in kanalizacijsko omrežje v Občini Črnomelj 01.04.2000
Občina: ČRNOMELJ
 Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Črnomelj za leto 1999 14.04.2000
Občina: ČRNOMELJ
 Odlok o povprečni gradbeni ceni za m2 stanovanjske površine, cene stavbnih zemljišč in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč na območju Občine Črnomelj 07.04.2000
Občina: ČRNOMELJ
1  2  ... 11  12 

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Statut Občine Črnomelj
Občina: ČRNOMELJ
Datum objave: 07.07.1995
Datum sprejema: 1995-05-30 00:00:00
Organ sprejema: Občinski svet

22.07.1995

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si