RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Odlok o občinskih cestah v Mestni občini Novo mesto - dokument


Občina: NOVO MESTO
Publikacija: Dolenjski uradni list (24/2023)
Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 06.12.2023
Razdelki: III GOSPODARSKE DEJAVNOSTI: III.4 Promet in zveze

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o cestah (ZCes-2) - Državna podlaga

 Statut Mestne občine Novo mesto (uradno prečiščeno besedilo) (UPB1) - Občinska podlaga
Občina: NOVO MESTO

24.04.2019

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Odlok o občinskih cestah v Mestni občini Novo mesto
Občina: NOVO MESTO
Datum objave: 23.02.2017
Datum sprejema:
Organ sprejema: Občinski svet

10.03.2017

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si