RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Odlok o proračunu Občine Cerknica za leto 2024 - dokument


Občina: CERKNICA
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (125/2023)
Datum sprejema: 7.12.2023 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka uporabe: 01.01.2024
Datum začetka veljavnosti: 14.12.2023
Razdelki: II JAVNE FINANCE: II.1 Proračun

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Odlok o rebalansu 1 proračuna Občine Cerknica za leto 2024 09.03.2024
Občina: CERKNICA

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi (uradno prečiščeno besedilo) (ZLS-UPB2) - Državna podlaga

 Zakon o javnih financah (uradno prečiščeno besedilo) (ZJF-UPB4) - Državna podlaga

 Statut Občine Cerknica (uradno prečiščeno besedilo – UPB1) - Občinska podlaga
Občina: CERKNICA


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si