RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Kanal ob Soči


Občina: KANAL OB SOČI
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (126/2023)
Datum sprejema: 12.12.2023 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka uporabe: 01.01.2024
Datum začetka veljavnosti: 16.12.2023
Razdelki: V NARAVA IN OKOLJE: V.3 Gospodarjenje z nepremičninami: V.3.1 Gospodarjenje z nepremičninami

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2023 in 2024 (ZIPRS2324) - Državna podlaga

 Zakon o stavbnih zemljiščih - Državna podlaga

 Zakon o graditvi objektov (uradno prečiščeno besedilo) (ZGO-1-UPB1) - Državna podlaga

 Statut Občine Kanal ob Soči - Občinska podlaga
Občina: KANAL OB SOČI

02.11.2019

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si