RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Odlok o posebni rabi javnih površin v Mestni občini Kranj


Občina: KRANJ
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (126/2023)
Datum sprejema: 29.11.2023 Organ sprejema: Mestni svet
Datum začetka uporabe: 01.01.2024
Datum začetka veljavnosti: 30.12.2023
Razdelki: V NARAVA IN OKOLJE: V.3 Gospodarjenje z nepremičninami: V.3.1 Gospodarjenje z nepremičninami

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi (uradno prečiščeno besedilo) (ZLS-UPB2) - Državna podlaga

 Zakon o financiranju občin - Državna podlaga

 Zakon o javnih zbiranjih (uradno prečiščeno besedilo) (ZJZ-UPB5) - Državna podlaga

 Zakon o urejanju prostora (ZUreP-3) - Državna podlaga

 Zakon o prekrških (uradno prečiščeno besedilo) (ZP-1-UPB8) - Državna podlaga

 Statut Mestne občine Kranj (uradno prečiščeno besedilo – UPB4) - Občinska podlaga
Občina: KRANJ

18.10.2021

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Odlok o občinskih taksah v Mestni občini Kranj
Občina: KRANJ
Datum objave: 28.12.2006
Datum sprejema: 2006-12-20 00:00:00
Organ sprejema: Občinski svet

29.12.2006

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si