RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Odlok o spremembah Odloka o pokopališkem redu v Občini Ajdovščina


Občina: AJDOVŠČINA
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (130/2023)
Datum sprejema: 14.12.2023 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 01.03.2024
Razdelki: III GOSPODARSKE DEJAVNOSTI: III.5 Komunalna dejavnost: III.5.5 Pokopališka in pogrebna služba

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi (uradno prečiščeno besedilo) (ZLS-UPB2) - Državna podlaga

 Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti (ZPPDej) - Državna podlaga

 Zakon o prekrških (uradno prečiščeno besedilo) (ZP-1-UPB8) - Državna podlaga

 Statut Občine Ajdovščina - Občinska podlaga
Občina: AJDOVŠČINA

11.06.2022

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Odlok o pokopališkem redu v Občini Ajdovščina
Občina: AJDOVŠČINA
Datum objave: 20.12.2017
Datum sprejema: 14.12.2017
Organ sprejema: Občinski svet

21.12.2017

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si