RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Sklep o ugotovitvi javne koristi na zemljišču s parc. št. 463/136 k.o. Rečica - dokument


Občina: BLED
Publikacija: Uradno glasilo slovenskih občin (42/2013)
Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 05.10.2013
Razdelki: V NARAVA IN OKOLJE: V.3 Gospodarjenje z nepremičninami: V.3.3 Ostalo

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi (uradno prečiščeno besedilo) (ZLS-UPB2) - Državna podlaga

 Zakon o urejanju prostora - Državna podlaga

 Statut Občine Bled (uradno prečiščeno besedilo) - Občinska podlaga
Občina: BLED

08.09.2009

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si