RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture - dokument


Občina: BLED
Publikacija: Uradno glasilo slovenskih občin (43/2013)
Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 12.10.2013
Razdelki: IV NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI: IV.2 Kultura in umetnost: IV.2.1 Kultura
V NARAVA IN OKOLJE: V.3 Gospodarjenje z nepremičninami: V.3.3 Ostalo

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi javne infrastrukture na področju kulture 23.05.2020
Občina: BLED

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (uradno prečiščeno besedilo) (ZUJIK-UPB1) - Državna podlaga

 Pravilnik o vodenju evidence javne infrastrukture na področju kulture - Državna podlaga

 Statut Občine Bled (uradno prečiščeno besedilo) - Občinska podlaga
Občina: BLED

08.09.2009

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si