RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Pravilnik o spremembah Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta, nazornega odbora in članov drugih občinskih organov ter o povračilu stroškov - dokument


Občina: APAČE
Publikacija: Lokalni časopis Prepih (44/2011)
Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka uporabe: 01.01.2012 Datum konca uporabe: 31.12.2012
Datum začetka veljavnosti: 16.12.2011 Datum konca veljavnosti: 01.01.2013
Razdelki: I OBČINSKA UREDITEV: I.9 Ostalo
II JAVNE FINANCE: II.4 Ostalo

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi (uradno prečiščeno besedilo) (ZLS-UPB1) - Državna podlaga

 Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (uradno prečiščeno besedilo) (ZSPJS-UPB13) - Državna podlaga

 Statut občine Apače - Občinska podlaga
Občina: APAČE

02.03.2007

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovni teles občinskega sveta, nadzornega odbora in članov drugih občinskih organov ter o povračilu stroškov
Občina: APAČE
Datum objave: 01.11.2007
Datum sprejema:
Organ sprejema: Občinski svet

02.11.2007

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si