RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Pravilnik o uporabi igrišča z umetno travo v Občini Apače - dokument


Občina: APAČE
Publikacija: Uradno glasilo slovenskih občin (70/2021)
Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 13.01.2022
Razdelki: III GOSPODARSKE DEJAVNOSTI: III.5 Komunalna dejavnost: III.5.4 Čiščenje in vzdrževanje javnih površin
IV NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI: IV.1 Vzgoja, izobraževanje in šport: IV.1.3 Šport in rekreacija

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o športu (ZŠpo-1) - Državna podlaga

 Zakon o lokalni samoupravi (uradno prečiščeno besedilo) (ZLS-UPB2) - Državna podlaga

 Statut občine Apače - Občinska podlaga
Občina: APAČE

02.03.2007

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si