RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Odlok o pokopališkem redu v Občini Apače - dokument


Občina: APAČE
Publikacija: Uradno glasilo slovenskih občin (45/2022)
Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 22.10.2022
Razdelki: III GOSPODARSKE DEJAVNOSTI: III.5 Komunalna dejavnost: III.5.5 Pokopališka in pogrebna služba

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi (uradno prečiščeno besedilo) (ZLS-UPB2) - Državna podlaga

 Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti (ZPPDej) - Državna podlaga

 Zakon o prekrških (uradno prečiščeno besedilo) (ZP-1-UPB8) - Državna podlaga

 Statut Občine Apače - Občinska podlaga
Občina: APAČE

13.11.2021

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Odlok o opravljanju pokopališke in pogrebne dejavnosti, urejanju pokopališča ter pokopališkem redu na območju Občine Apače
Občina: APAČE
Datum objave: 01.06.2009
Datum sprejema:
Organ sprejema: Občinski svet

16.06.2009

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si