RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Odlok o ustanovitvi Skupne občinske uprave Maribor - dokument


Občina: CERKVENJAK
Publikacija: Uradno glasilo slovenskih občin (52/2019)
Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka uporabe: 01.01.2020
Datum začetka veljavnosti: 23.11.2019
Razdelki: I OBČINSKA UREDITEV: I.5 Povezave občin: I.5.1 Zveze in združenja občin
I OBČINSKA UREDITEV: I.5 Povezave občin: I.5.3 Organi skupne občinske uprave

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Skupne občinske uprave Maribor 16.01.2021
Občina: CERKVENJAK

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi (uradno prečiščeno besedilo) (ZLS-UPB2) - Državna podlaga

 Statut Občine Cerkvenjak - Občinska podlaga
Občina: CERKVENJAK

01.10.2016

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO MARIBOR«
Občina: CERKVENJAK
Datum objave: 23.12.2011
Datum sprejema:
Organ sprejema: Občinski svet

07.01.2012

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si