RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Statut Občine Velike Lašče


Občina: VELIKE LAŠČE
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (15/1999)
Datum sprejema: 1999-02-12 00:00:00 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 30.03.1999
Razdelki: I OBČINSKA UREDITEV: I.1 Temeljni akti: I.1.1 Statut

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Spremembe statuta Občine Velike Lašče 08.12.2001
Občina: VELIKE LAŠČE
 Spremembe in dopolnitve statuta Občine Velike Lašče 11.05.2001
Občina: VELIKE LAŠČE

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga


Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Poslovnik Občinskega sveta občine Velike Lašče 30.03.1999
Občina: VELIKE LAŠČE
 Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Velike Lašče 30.03.1999
Občina: VELIKE LAŠČE
 Sklep o ukinitvi družbene lastnine v splošni rabi 27.08.1999
Občina: VELIKE LAŠČE
 Poslovnik Nadzornega odbora občine Velike Lašče 12.11.1999
Občina: VELIKE LAŠČE
 Odlok o proračunu Občine Velike Lašče za leto 2000 30.12.1999
Občina: VELIKE LAŠČE
 Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč 30.12.1999
Občina: VELIKE LAŠČE
 Odlok o istovetnostnih simbolih Občine Velike Lašče 11.06.2000
Občina: VELIKE LAŠČE
 Odlok o priznanjih Občine Velike Lašče 21.07.2000
Občina: VELIKE LAŠČE
 Odlok o uvedbi uličnega sistema v naselju Velike Lašče 21.07.2000
Občina: VELIKE LAŠČE
 Odlok o spremembi območja naselja Velike Lašče v Občini Velike Lašče 08.08.2000
Občina: VELIKE LAŠČE
1  2  3  4 

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Statut Občine Velike Lašče
Občina: VELIKE LAŠČE
Datum objave: 22.06.1995
Datum sprejema: 1995-04-26 00:00:00
Organ sprejema: Občinski svet

07.07.1995

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si