RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Statut Občine Semič (uradno prečiščeno besedilo)


Občina: SEMIČ
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (24/2003)
Datum sprejema: 20.02.2003 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 22.03.2003
Razdelki: I OBČINSKA UREDITEV: I.1 Temeljni akti: I.1.1 Statut

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Statut Občine Semič 18.10.2006
Občina: SEMIČ

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga

 Statut Občine Semič - Občinska podlaga
Občina: SEMIČ

02.06.1999

Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Razpis predčasnih volitev člana Občinskega sveta občine Semič - predstavnika romske skupnosti 04.04.2003
Občina: SEMIČ
 Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Semič za leto 2002 26.04.2003
Občina: SEMIČ
 Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o oblikovanju volilnih enot v Občini Semič 26.04.2003
Občina: SEMIČ
 Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta za počitniško naselje Gričice-Rog 10.05.2003
Občina: SEMIČ
 Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Semič 26.04.2003
Občina: SEMIČ
 Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Semič za leto 2003 26.04.2003
Občina: SEMIČ
 Odlok o koncesiji za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe pregledovanja, nadzorovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka 03.07.2003
Občina: SEMIČ
 Odlok o spremembi odloka o javnem redu in miru v Občini Semič 07.08.2003
Občina: SEMIČ
 Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Črnomelj za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in družbenega plana Občine Črnomelj za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Občine Semič - dopolnitev 2003 in odloka o prostorskih ureditvenih pogojev za območje Občine Semič 17.07.2003
Občina: SEMIČ
 Odlok o območju predkupne pravice Občine Semič 18.10.2003
Občina: SEMIČ
1  2  3  4  5  6  7 

Uradno prečiščeno besedilo obsega

Naziv Velja od
 Statut Občine Semič 18.10.2006
Občina: SEMIČ

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si