RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Statut Občine Črnomelj (uradno prečiščeno besedilo)


Občina: ČRNOMELJ
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (35/2003)
Datum sprejema: 26.03.2003 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 12.04.2003 Datum konca veljavnosti: 05.11.2011
Razdelki: I OBČINSKA UREDITEV: I.1 Temeljni akti: I.1.1 Statut

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Črnomelj 04.08.2007
Občina: ČRNOMELJ
 Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Črnomelj 06.08.2008
Občina: ČRNOMELJ
 Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Črnomelj 26.11.2005
Občina: ČRNOMELJ
 Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Črnomelj 28.04.2010
Občina: ČRNOMELJ
 Statut Občine Črnomelj 05.11.2011
Občina: ČRNOMELJ

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga


Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območji krajevnih skupnosti Adlešiči in Griblje 16.12.2003
Občina: ČRNOMELJ
 Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območji krajevnih skupnosti Sinji Vrh in Vinica 16.12.2003
Občina: ČRNOMELJ
 Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Krajevne skupnosti Stari trg 16.12.2003
Občina: ČRNOMELJ
 Odlok o povprečni gradbeni ceni za m2 stanovanjske površine, cenah stavbnih zemljišč in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč na območju Občine Črnomelj 12.04.2003
Občina: ČRNOMELJ
 Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za ureditveno območje Črnomlja in naselij Vojna vas, Svibnik, Kanižarica in Blatnik 08.01.2004
Občina: ČRNOMELJ
 Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Črnomelj 01.01.2004
Občina: ČRNOMELJ
 Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Črnomelj za leto 2002 13.06.2003
Občina: ČRNOMELJ
 Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu Adlešiči 13.06.2003
Občina: ČRNOMELJ
 Spremembe in dopolnitve poslovnika Občinskega sveta občine Črnomelj 13.06.2003
Občina: ČRNOMELJ
 Pravilnik o zagotavljanju sredstev iz proračuna Občine Črnomelj za izvajanje dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij 14.06.2003
Občina: ČRNOMELJ
1  2  ... 30  31 

Uradno prečiščeno besedilo obsega

Naziv Velja od
 Spremembe in dopolnitve statuta Občine Črnomelj 26.07.2002
Občina: ČRNOMELJ
 Spremembe in dopolnitve statuta Občine Črnomelj 01.03.2001
Občina: ČRNOMELJ
 Statut Občine Črnomelj 12.11.1999
Občina: ČRNOMELJ
 Statut Občine Črnomelj 05.11.2011
Občina: ČRNOMELJ

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si