RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Črnomelj


Občina: ČRNOMELJ
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (35/2003)
Datum sprejema: 2003-03-26 00:00:00 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 12.04.2003 Datum konca veljavnosti: 24.06.2023
Razdelki: III GOSPODARSKE DEJAVNOSTI: III.1 Gospodarske javne službe

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Črnomelj 28.06.2006
Občina: ČRNOMELJ
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Črnomelj 26.11.2005
Občina: ČRNOMELJ
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Črnomelj 22.12.2007
Občina: ČRNOMELJ
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Črnomelj 11.07.2020
Občina: ČRNOMELJ
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Črnomelj 29.07.2017
Občina: ČRNOMELJ
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Črnomelj 15.10.2022
Občina: ČRNOMELJ
 Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Črnomelj 24.06.2023
Občina: ČRNOMELJ

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o gospodarskih javnih službah - Državna podlaga

 Zakon o varstvu okolja - Državna podlaga

 Zakon o stavbnih zemljiščih - Državna podlaga

 Statut Občine Črnomelj - Občinska podlaga
Občina: ČRNOMELJ

12.11.1999

Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Odlok o izvajanju gospodarske javne službe distribucije utekočinjenega naftnega plina in o podelitvi koncesije v Občini Črnomelj 07.02.2004
Občina: ČRNOMELJ
 Odlok o urejanju in čiščenju javnih površin na območju Občine Črnomelj 15.12.2009
Občina: ČRNOMELJ
 Odlok o oskrbi s pitno vodo v Občini Črnomelj 14.07.2010
Občina: ČRNOMELJ
 Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Črnomelj 13.07.2010
Občina: ČRNOMELJ
 Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode v Občini Črnomelj 13.07.2010
Občina: ČRNOMELJ
 Odlok o oskrbi s pitno vodo v Občini Črnomelj 18.01.2014
Občina: ČRNOMELJ
 Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Črnomelj 18.01.2014
Občina: ČRNOMELJ
 Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Črnomelj 18.01.2014
Občina: ČRNOMELJ
 Odlok o javni razsvetljavi v Občini Črnomelj 16.08.2014
Občina: ČRNOMELJ
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o javni razsvetljavi v Občini Črnomelj 02.04.2016
Občina: ČRNOMELJ
1  2 

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Odlok o gospodarskih javnih službah v občini Črnomelj
Občina: ČRNOMELJ
Datum objave: 16.12.1994
Datum sprejema: 30.11.1994
Organ sprejema: Skupščina občine

31.12.1994
 Odlok o gospodarskih javnih službah v občini Črnomelj
Občina: ČRNOMELJ
Datum objave: 16.12.1994
Datum sprejema: 30.11.1994
Organ sprejema: Skupščina občine

31.12.1994

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si