RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Statut Občine Kobilje


Občina: KOBILJE
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (94/1999)
Datum sprejema: 1999-11-13 00:00:00 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 04.12.1999 Datum konca veljavnosti: 15.02.2011
Razdelki: I OBČINSKA UREDITEV: I.1 Temeljni akti: I.1.1 Statut

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Spremembe statuta Občine Kobilje 09.08.2002
Občina: KOBILJE
 Spremembe in dopolnitve statuta Občine Kobilje 29.09.2001
Občina: KOBILJE
 Spremembe statuta Občine Kobilje 18.01.2006
Občina: KOBILJE
 Statut občine Kobilje
Občina: KOBILJE
 Statut Občine Kobilje 15.02.2011
Občina: KOBILJE

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga


Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Kobilje 02.03.2002
Občina: KOBILJE
 Poslovnik Občinskega sveta občine Kobilje 19.11.1999
Občina: KOBILJE
 Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o lokacijskem načrtu za kanalizacijsko omrežje in čistilno napravo v naselju Kobilje 18.12.1999
Občina: KOBILJE
 Odlok o ustanovitvi lokalne turistične organizacije 19.04.1999
Občina: KOBILJE
 Sklep o začasnem financiranju Občine Kobilje v letu 2000
Občina: KOBILJE
 Odlok o proračunu Občine Kobilje za leto 2000 19.02.2000
Občina: KOBILJE
 Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Lendava, ki se nanaša na območje Občine Kobilje 02.02.2000
Občina: KOBILJE
 Sklep o razpisu referenduma o uvedbi občinskega samoprispevka na območju Občine Kobilje 13.04.2000
Občina: KOBILJE
 Odlok o oskrbi s pitno vodo 04.05.2000
Občina: KOBILJE
 Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Kobilje 27.04.2000
Občina: KOBILJE
1  2  3  4  5  6  7  8 

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Statut občine Kobilje
Občina: KOBILJE
Datum objave: 04.08.1995
Datum sprejema: 27.04.1995
Organ sprejema: Občinski svet

19.08.1995

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si