RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda Ljudska univerza Ravne na Koroškem


Občina: RAVNE NA KOROŠKEM
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (94/1999)
Datum sprejema: 1999-10-07 00:00:00 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 19.11.1999
Razdelki: IV NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI: IV.1 Vzgoja, izobraževanje in šport: IV.1.2 Šolstvo

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Ljudska univerza Ravne na Koroškem 07.04.2000
Občina: RAVNE NA KOROŠKEM
 Odlok o spremembah odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Ljudske univerze Ravne na Koroškem 04.07.2003
Občina: RAVNE NA KOROŠKEM
 Odlok o spremembah odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Ljudska univerza Ravne na Koroškem 19.04.2001
Občina: RAVNE NA KOROŠKEM
 Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Ljudska univerza Ravne na Koroškem 06.09.2002
Občina: RAVNE NA KOROŠKEM

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga

 Zakon o zavodih - Državna podlaga

 Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja - Državna podlaga

 Statut Občine Ravne na Koroškem - Občinska podlaga
Občina: RAVNE NA KOROŠKEM

09.06.1999

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Odlok o ustanovitvi Ljudske univerze Ravne na Koroškem
Občina: RAVNE NA KOROŠKEM
Datum objave: 30.06.1992
Datum sprejema:
Organ sprejema: Nerazporejeno


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si