RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Odlok o izvajanju gospodarske javne službe distribucije utekočinjenega naftnega plina in o podelitvi koncesije v Občini Črnomelj


Občina: ČRNOMELJ
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (6/2004)
Datum sprejema: 16.12.2003 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 07.02.2004 Datum konca veljavnosti: 26.11.2005
Razdelki: III GOSPODARSKE DEJAVNOSTI: III.1 Gospodarske javne službe III.1.2 Koncesije
III GOSPODARSKE DEJAVNOSTI: III.5 Komunalna dejavnost: III.5.2 Energetika

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o izvajanju gospodarske javne službe distribucije utekočinjenega naftnega plina in o podelitvi koncesije v Občini Črnomelj 26.11.2005
Občina: ČRNOMELJ

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o prekrških - Državna podlaga

 Zakon o gospodarskih javnih službah - Državna podlaga

 Energetski zakon - Državna podlaga

 Zakon o varstvu okolja - Državna podlaga

 Statut Občine Črnomelj (uradno prečiščeno besedilo) - Občinska podlaga
Občina: ČRNOMELJ

12.04.2003
 Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Črnomelj - Občinska podlaga
Občina: ČRNOMELJ

12.04.2003

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si