RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Statut Občine Turnišče


Občina: TURNIŠČE
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (38/1995)
Datum sprejema: 1995-05-09 Organ sprejema: Občinski svet
Datum konca uporabe: 15.07.1999
Datum začetka veljavnosti: 15.07.1995 Datum konca veljavnosti: 20.02.2004
Razdelki: I OBČINSKA UREDITEV: I.1 Temeljni akti: I.1.1 Statut

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Statut Občine Turnišče 20.02.2004
Občina: TURNIŠČE

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga

 Ustava Republike Slovenije - Državna podlaga


Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov 29.06.1999
Občina: TURNIŠČE
 Poslovnik Občinskega sveta občine Turnišče 15.07.1999
Občina: TURNIŠČE
 Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Občine Turnišče 15.02.1997
Občina: TURNIŠČE
 Odlok o pokopališkem redu v Občini Turnišče 19.07.1997
Občina: TURNIŠČE
 Odlok o plakatiranju v Občini Turnišče 26.07.1997
Občina: TURNIŠČE
 Odlok o ustanovitvi Zdravstvenega doma Lendava 23.12.1997
Občina: TURNIŠČE
 Odlok o kategorizaciji občinskih cest (in kolesarskih poti) v Občini Turnišče 21.11.1998
Občina: TURNIŠČE
 Odlok o ustanovitvi stanovanjskega sklada občin Lendava, Črenšovci, Turnišče, Odranci in Kobilje 03.08.1996
Občina: TURNIŠČE
 Odlok o ustanovitvi Razvojnega centra Občin: Lendava, Črešnovci, Kobilje, Odranci in Turnišče (Lendava) 02.12.1995
Občina: TURNIŠČE

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si