RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Ivančna Gorica


Občina: IVANČNA GORICA
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (8/2004)
Datum sprejema: 2003-12-22 00:00:00 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 14.02.2004 Datum konca veljavnosti: 30.07.2016
Razdelki: III GOSPODARSKE DEJAVNOSTI: III.1 Gospodarske javne službe

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Popravek Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Ivančna Gorica 08.04.2004
Občina: IVANČNA GORICA
 Odlok o spremembi Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Ivančna Gorica 28.10.2017
Občina: IVANČNA GORICA
 Odlok o ustanovitvi in organiziranju javnega podjetja Javno komunalno podjetje Grosuplje, d.o.o. 19.10.2013
Občina: IVANČNA GORICA
 Odlok o ustanovitvi in organiziranju javnega podjetja Javno komunalno podjetje Grosuplje, d.o.o. 19.10.2013
Občina: IVANČNA GORICA
 Odlok o ustanovitvi in organiziranju javnega podjetja Javno komunalno podjetje Grosuplje, d.o.o. 19.10.2013
Občina: IVANČNA GORICA
 Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Ivančna Gorica 30.07.2016
Občina: IVANČNA GORICA

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga

 Zakon o gospodarskih javnih službah - Državna podlaga

 Zakon o varstvu okolja - Državna podlaga

 Statut Občine Ivančna Gorica - Občinska podlaga
Občina: IVANČNA GORICA


Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode na območju Občine Ivančna Gorica 19.01.2008
Občina: IVANČNA GORICA
 Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Ivančna Gorica 02.12.2008
Občina: IVANČNA GORICA
 Pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi objektov in naprav javnih in zasebnih vodovodov na območju Občine Ivančna Gorica 06.06.2009
Občina: IVANČNA GORICA
 Pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi objektov in naprav za odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda na območju Občine Ivančna Gorica 06.06.2009
Občina: IVANČNA GORICA
 Odlok o koncesiji za opravljanje izbirne gospodarske javne službe dobave, postavitve, vzdrževanja in upravljanja javne razsvetljave v Občini Ivančna Gorica 26.12.2009
Občina: IVANČNA GORICA
 Odlok o koncesiji za opravljanje izbirne gospodarske javne službe dobave, postavitve, vzdrževanja in upravljanja javne razsvetljave v Občini Ivančna Gorica 13.02.2010
Občina: IVANČNA GORICA
 Cenik odvajanja komunalne odpadne vode, prevzema komunalne odpadne vode iz nepretočnih greznic z odvozom na komunalno čistilno napravo in odvajanja padavinske odpadne vode z javnih površin 01.06.2010
Občina: IVANČNA GORICA
 Cenik čiščenja komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin v Občini Ivančna Gorica 01.01.2013
Občina: IVANČNA GORICA
 Cenik za obračun storitev vzdrževanja hišnih vodovodnih priključkov v Občini Ivančna Gorica 01.01.2013
Občina: IVANČNA GORICA
 Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Ivančna Gorica 01.06.2013
Občina: IVANČNA GORICA
1  2  3 

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Odlok o javnih gospodarskih službah v občini Grosuplje
Občina: IVANČNA GORICA
Datum objave: 25.03.1994
Datum sprejema: 02.03.1994
Organ sprejema: Skupščina občine

09.04.1994
 Odlok o javnih gospodarskih službah v občini Grosuplje
Občina: IVANČNA GORICA
Datum objave: 25.03.1994
Datum sprejema: 02.03.1994
Organ sprejema: Skupščina občine

09.04.1994
 Odlok o javnih gospodarskih službah v občini Grosuplje
Občina: IVANČNA GORICA
Datum objave: 25.03.1994
Datum sprejema: 02.03.1994
Organ sprejema: Skupščina občine

09.04.1994

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si