RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Statut Občine Kidričevo


Občina: KIDRIČEVO
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (10/2004)
Datum sprejema: 18.12.2003 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 20.02.2004 Datum konca veljavnosti: 31.12.2016
Razdelki: I OBČINSKA UREDITEV: I.1 Temeljni akti: I.1.1 Statut

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Statut Občine Kidričevo 31.12.2016
Občina: KIDRIČEVO

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga


Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Odlok o spremembah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Kidričevo 13.05.2004
Občina: KIDRIČEVO
 Pravilnik o sofinanciranju letovanja otrok iz Občine Kidričevo 29.04.2004
Občina: KIDRIČEVO
 Program priprave lokacijskega načrta za vzhodni del poselitvenega območja Njiverce P 16-S4 (stanovanjska pozidava in manjši športni park) 24.07.2004
Občina: KIDRIČEVO
 Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin Dolgoročnega plana Občine Ptuj za obdobje 1986-2000 in Srednjeročnega plana Občine Ptuj za obdobje 1986-1990, za območje Občine Kidričevo, dopolnjenih v letu 2001 30.07.2004
Občina: KIDRIČEVO
 Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Kidričevo za leto 2003 21.08.2004
Občina: KIDRIČEVO
 Pravilnik o sofinanciranju košnje nogometnih igrišč v Občini Kidričevo 21.08.2004
Občina: KIDRIČEVO
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Kidričevo za leto 2004 26.10.2004
Občina: KIDRIČEVO
 Odlok o oskrbi s pitno vodo v Občini Kidričevo 10.11.2004
Občina: KIDRIČEVO
 Sklep o povišanju cen programov vrtca v Javnem vzgojno varstvenem zavodu Vrtec Kidričevo 27.10.2004
Občina: KIDRIČEVO
 Tarifni sistem za obračun storitev javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki 27.10.2004
Občina: KIDRIČEVO
1  2  3  4 

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Statut Občine Kidričevo
Občina: KIDRIČEVO
Datum objave: 30.06.1999
Datum sprejema: 26.04.1999
Organ sprejema: Občinski svet

15.07.1999

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si