RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Statut Občine Mežica


Občina: MEŽICA
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (16/1999)
Datum sprejema: 1999-02-24 00:00:00 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 03.04.1999 Datum konca veljavnosti: 28.04.2007
Razdelki: I OBČINSKA UREDITEV: I.1 Temeljni akti: I.1.1 Statut

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Spremembe in dopolnitve statuta Občine Mežica 18.02.2003
Občina: MEŽICA
 Sklep o spremembi statuta Občine Mežica 03.09.2000
Občina: MEŽICA
 Statut Občine Mežica 28.04.2007
Občina: MEŽICA

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga


Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Odlok o pomožnih objektih in drugih posegih v prostor za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje Občine Mežica 16.06.1999
Občina: MEŽICA
 Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov 21.07.1999
Občina: MEŽICA
 Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Mežica 20.07.1999
Občina: MEŽICA
 Sklep o povprečni gradbeni ceni, povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč in osnovni ceni stavbnega zemljišča v Občini Mežica 28.07.1999
Občina: MEŽICA
 Sklep o imenovanju občinske volilne komisije 11.11.1999
Občina: MEŽICA
 Odlok o rebalansu proračuna Občine Mežica za leto 2000 12.10.2000
Občina: MEŽICA
 Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Mežica 13.03.2002
Občina: MEŽICA
 Sklep o povprečni gradbeni ceni, povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč in osnovni ceni stavbnega zemljišča v Občini Mežica 06.03.2002
Občina: MEŽICA
 Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Mežica 26.02.2002
Občina: MEŽICA
 Odlok o ustanovitvi Javnega vzgojno-varstvenega zavoda Mežiške doline 20.08.1999
Občina: MEŽICA
1  2  ... 15  16 

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Statut Občine Mežica
Občina: MEŽICA
Datum objave: 05.05.1999
Datum sprejema: 1999-03-15 00:00:00
Organ sprejema: Nerazporejeno

13.05.1999

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si