RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Odlok o ustanovitvi skupnega organa v javnem podjetju Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o., Cesta na Krko 7, Grosuplje


Občina: GROSUPLJE
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (71/2004)
Datum sprejema: 24.05.2004 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 30.06.2004 Datum konca veljavnosti: 19.10.2013
Razdelki: I OBČINSKA UREDITEV: I.2 Organi: I.2.4 Drugi organi (medobčinski organi, volilne komisije…)

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Odlok o ustanovitvi in organiziranju javnega podjetja Javno komunalno podjetje Grosuplje, d.o.o. 19.10.2013
Občina: GROSUPLJE
 Odlok o ustanovitvi in organiziranju javnega podjetja Javno komunalno podjetje Grosuplje, d.o.o. 19.10.2013
Občina: GROSUPLJE
 Odlok o ustanovitvi in organiziranju javnega podjetja Javno komunalno podjetje Grosuplje, d.o.o. 19.10.2013
Občina: GROSUPLJE

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga

 Zakon o gospodarskih družbah - Državna podlaga

 Zakon o gospodarskih javnih službah - Državna podlaga


Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Cenik za obračun storitev vzdrževanja vodovodnih priključkov na javni vodovod in števnine obračunskih vodomerov na območju Občine Grosuplje 30.12.2008
Občina: GROSUPLJE
 Cenik odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode 01.09.2009
Občina: GROSUPLJE
 Cenik odvajanja komunalne odpadne vode, prevzema komunalne odpadne vode iz nepretočnih greznic z odvozom na komunalno čistilno napravo in odvajanja padavinske odpadne vode z javnih površin 01.07.2010
Občina: GROSUPLJE
 Cenik odvajanja komunalne odpadne vode, prevzema komunalne odpadne vode iz nepretočnih greznic z odvozom na komunalno čistilno napravo in odvajanje padavinske odpadne vode z javnih površin v Občini Grosuplje 01.01.2013
Občina: GROSUPLJE
 Cenik za obračun storitev vzdrževanja hišnih vodovodnih priključkov v Občini Grosuplje 01.01.2013
Občina: GROSUPLJE
 Cenik čiščenja in odvajanja komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode v Občini Grosuplje 23.05.2013
Občina: GROSUPLJE

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si