RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Statut Občine Železniki


Občina: ŽELEZNIKI
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (132/2004)
Datum sprejema: 24.11.2004 Organ sprejema: Nerazporejeno
Datum začetka veljavnosti: 25.12.2004 Datum konca veljavnosti: 04.07.2009
Razdelki: I OBČINSKA UREDITEV: I.1 Temeljni akti: I.1.1 Statut

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Statut Občine Železniki 04.07.2009
Občina: ŽELEZNIKI

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga


Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Odlok o turistični taksi v Občini Železniki 31.12.2004
Občina: ŽELEZNIKI
 Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Železniki za leto 2005 31.12.2004
Občina: ŽELEZNIKI
 Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun komunalnih taks v Občini Železniki za leto 2005 31.12.2004
Občina: ŽELEZNIKI
 Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o sofinanciranju dejavnosti turističnih društev na območju Občine Železniki 31.12.2004
Občina: ŽELEZNIKI
 Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika za vrednotenje športnih programov v Občini Železniki 26.01.2005
Občina: ŽELEZNIKI
 Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Železniki 29.01.2005
Občina: ŽELEZNIKI
 Odlok o proračunu Občine Železniki za leto 2005 15.02.2005
Občina: ŽELEZNIKI
 Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Železniki 24.02.2005
Občina: ŽELEZNIKI
 Sklep o povprečni gradbeni ceni koristne stanovanjske površine in o povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Železniki za leto 2005 15.02.2005
Občina: ŽELEZNIKI
 Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Železniki za leto 2005 09.04.2005
Občina: ŽELEZNIKI
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Statut Občine Železniki
Občina: ŽELEZNIKI
Datum objave: 25.04.1995
Datum sprejema: 1995-04-12 00:00:00
Organ sprejema: Občinski svet

25.04.1995

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si