RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč


Občina: SVETI ANDRAŽ V SLOVENSKIH GORICAH
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (5/2000)
Datum sprejema: 1999-12-15 00:00:00 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 05.02.2000
Razdelki: III GOSPODARSKE DEJAVNOSTI: III.5 Komunalna dejavnost: III.5.5 Pokopališka in pogrebna služba

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga

 Zakon o prekrških - Državna podlaga

 Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč - Državna podlaga

 Zakon o gospodarskih javnih službah - Državna podlaga

 Statut Občine Sv. Andraž v Slovenskih goricah - Občinska podlaga
Občina: SVETI ANDRAŽ V SLOVENSKIH GORICAH

09.04.1999
 Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Sv. Andraž v Slov. goricah - Občinska podlaga
Občina: SVETI ANDRAŽ V SLOVENSKIH GORICAH

14.10.1999

Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Sklep o soglasju k cenam pogrebnih in pokopaliških storitev na pokopališču v Občini Sveti Andraž v Slovenskih goricah 27.06.2002
Občina: SVETI ANDRAŽ V SLOVENSKIH GORICAH
 Sklep o višini najemnine za grobove in uporabo mrliške vežice 23.10.2003
Občina: SVETI ANDRAŽ V SLOVENSKIH GORICAH
 Sklep o višini najemnine za grobove in uporabo mrliške vežice 07.10.2004
Občina: SVETI ANDRAŽ V SLOVENSKIH GORICAH

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si