RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Statut Občine Črenšovci - dokument


Občina: ČRENŠOVCI
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (18/1999)
Datum sprejema: 1999-03-02 00:00:00 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 09.04.1999 Datum konca veljavnosti: 21.07.2010
Razdelki: I OBČINSKA UREDITEV: I.1 Temeljni akti: I.1.1 Statut

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Spremembe in dopolnitve statuta Občine Črenšovci 28.04.2001
Občina: ČRENŠOVCI
 Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Črenšovci 29.12.2006
Občina: ČRENŠOVCI
 Sprememba statuta Občine Črenšovci 27.11.1999
Občina: ČRENŠOVCI
 Spremembe in dopolnitve statuta Občine Črenšovci 17.08.2002
Občina: ČRENŠOVCI
 Statut Občine Črenšovci 21.07.2010
Občina: ČRENŠOVCI

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga

 Statut Občine Črenšovci - Občinska podlaga
Občina: ČRENŠOVCI

17.06.1995

Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Lendava za območje Občine Črenšovci v letu 1999 24.09.1999
Občina: ČRENŠOVCI
 Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Črenšovci za leto 1999 29.12.1999
Občina: ČRENŠOVCI
 Sprememba statuta Občine Črenšovci 27.11.1999
Občina: ČRENŠOVCI
 Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Lendava za območje Občine Črenšovci v letu 2000 14.03.2000
Občina: ČRENŠOVCI
 Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Črenšovci 01.01.2000
Občina: ČRENŠOVCI
 Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Črenšovci za leto 1999 25.05.2000
Občina: ČRENŠOVCI
 Odlok o proračunu Občine Črenšovci za leto 2000 25.05.2000
Občina: ČRENŠOVCI
 Sklep o načinu sporazumne delitve premoženja Občine Črenšovci po stanju 31. 12. 1998 med Občino Črenšovci in Občino Velika Polana 11.05.2000
Občina: ČRENŠOVCI
 Odlok o višini in načinu plačevanja članarine lokalni turistični organizaciji 24.06.2000
Občina: ČRENŠOVCI
 Odlok o preskrbi in odjemu pitne vode na območju Občine Črenšovci 24.06.2000
Občina: ČRENŠOVCI
1  2  ... 16  17 

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si