RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Statut Občine Mislinja


Občina: MISLINJA
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (8/2000)
Datum sprejema: 13.12.1999 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 15.02.2000 Datum konca veljavnosti: 18.08.2010
Razdelki: I OBČINSKA UREDITEV: I.1 Temeljni akti: I.1.1 Statut

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Spremembe in dopolnitve statuta Občine Mislinja 18.07.2002
Občina: MISLINJA
 Spremembe in dopolnitve statuta Občine Mislinja 29.12.2000
Občina: MISLINJA
 Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Mislinja 19.05.2007
Občina: MISLINJA
 Spremembe in dopolnitve statuta Občine Mislinja 06.11.2004
Občina: MISLINJA
 Statut Občine Mislinja 18.08.2010
Občina: MISLINJA

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga


Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Poslovnik o delu Nadzornega odbora občine Mislinja 19.10.2000
Občina: MISLINJA
 Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Mislinja za leto 2000 08.08.2001
Občina: MISLINJA
 Odlok o spremembi odloka o določitvi volilnih enot v Občini Mislinja 15.08.2001
Občina: MISLINJA
 Sklep o določitvi cen programov v Vzgojno-varstvenem zavodu Slovenj Gradec 30.12.2001
Občina: MISLINJA
 Odlok o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 25.04.2000
Občina: MISLINJA
 Odlok o javni službi pomoč družini na domu v Občini Mislinja 02.05.2000
Občina: MISLINJA
 Pravilnik o olajšavah in oprostitvah plačila storitev javne službe pomoč družini na domu v Občini Mislinja 02.05.2000
Občina: MISLINJA
 Pravilnik o dodeljevanju socialnih pomoči v Občini Mislinja 02.05.2000
Občina: MISLINJA
 Sklep o določitvi cen programov v Vzgojno-varstvenem zavodu Slovenj Gradec 23.12.2000
Občina: MISLINJA
 Spremembe in dopolnitve pravilnika o podeljevanju priznanja "športnik leta" v Občini Mislinja 14.07.2000
Občina: MISLINJA
1  2  ... 23  24 

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si