RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Odlok o predkupni pravici Občine Beltinci na nepremičninah


Občina: BELTINCI
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (64/2005)
Datum sprejema: 2005-06-21 00:00:00 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 09.07.2005 Datum konca veljavnosti: 13.11.2021
Razdelki: V NARAVA IN OKOLJE: V.3 Gospodarjenje z nepremičninami: V.3.1 Gospodarjenje z nepremičninami

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Odlok o predkupni pravici Občine Beltinci 13.11.2021
Občina: BELTINCI

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o urejanju prostora - Državna podlaga

 Statut Občine Beltinci - Občinska podlaga
Občina: BELTINCI

15.06.2000

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si