RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Statut Občine Grad


Občina: GRAD
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (56/1999)
Datum sprejema: 1999-04-23 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 28.07.1999 Datum konca veljavnosti: 18.04.2017
Razdelki: I OBČINSKA UREDITEV: I.1 Temeljni akti: I.1.1 Statut

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Spremembe in dopolnitve statuta Občine Grad 12.02.2000
Občina: GRAD
 Spremembe in dopolnitve statuta Občine Grad 06.04.2001
Občina: GRAD
 Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Grad 07.01.2006
Občina: GRAD
 Statut Občine Grad 18.04.2017
Občina: GRAD

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga


Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Grad 25.11.2000
Občina: GRAD
 Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov 18.11.2000
Občina: GRAD
 Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč 01.07.2001
Občina: GRAD
 Sklep o uradnem elektronskem poštnem naslovu Občinske uprave občine Grad 11.02.2002
Občina: GRAD
 Spremembe in dopolnitve sklepa o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč 19.12.2002
Občina: GRAD
 Odlok o ustanovitvi ustanove Fundacija za razvoj Goričkega 29.03.2003
Občina: GRAD
 Sklep o spremembi sklepa o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Grad 21.12.2004
Občina: GRAD
 Sklep o spremembi Sklepa o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Grad 28.12.2005
Občina: GRAD
 Pravilnik o stimulaciji študentov Občine Grad 14.04.2006
Občina: GRAD
 Odlok o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda v Občini Grad 02.09.2006
Občina: GRAD
1  2  ... 11  12 

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si