RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Medvode


Občina: MEDVODE
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (55/1996)
Datum sprejema: 1996-09-17 00:00:00 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 05.10.1996 Datum konca veljavnosti: 14.05.2016
Razdelki: III GOSPODARSKE DEJAVNOSTI: III.1 Gospodarske javne službe

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Odlok o spremembi Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Medvode 31.10.2009
Občina: MEDVODE
 Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Medvode 14.05.2016
Občina: MEDVODE

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o gospodarskih javnih službah - Državna podlaga

 Zakon o varstvu okolja - Državna podlaga

 Zakon o gasilstvu - Državna podlaga

 Statut Občine Medvode - Občinska podlaga
Občina: MEDVODE

07.07.1995

Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Odlok o statusnem preoblikovanju Javnega podjetja Komunala Kranj, p.o. v Komunalo Kranj, javno podjetje, d.o.o. 22.01.2000
Občina: MEDVODE
 Sklep o določitvi povprečne cene za obračun storitev gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki in odlaganja ostankov komunalnih odpadkov 07.07.2001
Občina: MEDVODE
 Sklep o pooblastilu za izvajanje obvezne gospodarske javne službe 29.05.2004
Občina: MEDVODE
 Odlok o izvajanju gospodarskih javnih služb s podelitvijo koncesije 05.10.1996
Občina: MEDVODE
 Odlok o podelitvi koncesije za izvajanje obvezne občinske gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih cest na območju Občine Medvode 31.10.2009
Občina: MEDVODE
 Odlok o spremembi Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Medvode 31.10.2009
Občina: MEDVODE
 Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o podelitvi koncesije za izvajanje obvezne občinske gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih cest na območju Občine Medvode 30.07.2010
Občina: MEDVODE
 Odlok o statusnem preoblikovanju Javnega podjetja Komunala Kranj, p. o. v Komunalo Kranj, javno podjetje, d. o. o. 23.07.2011
Občina: MEDVODE
 Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Medvode 25.08.2012
Občina: MEDVODE
 Odlok o dopolnitvi Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Medvode 11.06.2013
Občina: MEDVODE

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si