RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov


Občina: ZAVRČ
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (19/2000)
Datum sprejema: 1999-07-16 00:00:00 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka uporabe: 01.01.1999
Datum začetka veljavnosti: 04.03.2000
Razdelki: I OBČINSKA UREDITEV: I.9 Ostalo
II JAVNE FINANCE: II.4 Ostalo

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov 30.07.2007
Občina: ZAVRČ

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga

 Statut Občine Zavrč - Občinska podlaga
Občina: ZAVRČ

25.08.1999

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Sklep o plačah, nadomestilih in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev
Občina: ZAVRČ
Datum objave: 16.02.1996
Datum sprejema: 02.02.1996
Organ sprejema: Občinski svet

02.02.1996

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si